söndag , 23 juni 2024
Hem » Resevillkor

Resevillkor

Särskilda villkor TagAlong AB

Vi har ordnat med resegaranti hos Kammarkollegiet vilket innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens. Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

För våra resor gäller Lagen om paketresor och naturligtvis följer vi även Allmänna villkor för paketresor med nedanstående ändringar och tillägg. Allmänna villkor för paketresor finns hos Konsumentverket.

Om du har funderingar som inte löses av Särskilda villkor eller Konsumentverkets allmänna villkor så kontakta oss, info@tagalong.se eller 0415-138 66.

Bokning av resa

Anmäl dig till vald resa via info@tagalong.se, 0415-138 66 eller 0705-79 58 23. Tänk på att resenären, vid bokningen, är skyldig att uppge korrekt stavat fullständigt namn som överensstämmer med stavningen i passet.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 4000 kr och skall betalas senast 5 dagar efter anmälan. Vi skickar faktura. När inbetalningen av anmälningsavgiften har gjorts har vi ingått avtal enligt gällande bokningsbekräftelse. Vid bokning senare än 60 dagar före avresa skall anmälningsavgiften betalas omgående. Vid bokning av individuella flygbiljett så skickas en faktura ut i samband med bokning av detta. Slutfakturan skall betalas senast 30 dagar innan avresa. Fakturor skickas ut separat.

Resans pris

Priserna baseras på inkvartering i dubbelrum.
Om du reser ensam och inte har någon att dela rum med tillkommer enkelrumstillägg. Tillägget varierar beroende på resmål.

Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka priset om stora förändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller valutakursen inträffar.

Du har rätt att kostnadsfritt avboka resan vid en prishöjning större än 5 %. Eventuella prisändringar meddelas resenären snarast, dock senast 20 dagar innan avresa.

Avbeställning

Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa går inbetald anmälningsavgift förlorad.

Vid avbeställning 60-15 dagar före avresa ska kunden betala 85 % av resans pris. Vid senare avbeställning har kunden inte rätt till någon återbetalning.

I de fall flygbolag, hotell eller annan samarbetspartner har högre avbokningsavgifter tillämpas dessa avgifter.

Då personliga flyg-/tåg-/bussbiljetter bokats går dessa tyvärr oftast inte att återfå pengarna på.

Vid eventuell avbokning kontakta TagAlong.

Slutbetalning

Slutlig betalning erläggs senast 45 dagar före avresan till bankgironr 5939-4577. Vi skickar slutfaktura cirka två månader före avresa.

Resplan

Resplanen för respektive resa är preliminär. Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar av resplanen samt av datumen (max +/-2 dagar). Skulle ändringar göras sker de på grund av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan.

Reseförsäkring och Avbeställningsskydd

Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger ett fullgott reseskydd under resan. Reseförsäkring ingår oftast i hemförsäkringen. Kontrollera vad som ingår och teckna vid behov extra reseförsäkringsskydd samt avbeställningsskydd. Vi erbjuder reseförsäkring och avbeställningsskydd genom reseförsäkringsbolaget Europeiska. Kontakta oss för mer information.

Väljer ni att betala med ert Visa/Mastercard ingår dock ofta en avbeställningsförsäkring. Detta gäller vanligen även konton till vilket korten är anslutna, kontrollera med din bank vilket skydd som erbjuds. Tänk på att eventuella extra avbeställningsskydd måste tecknas i samband med resebokning/betalning av anmälningsavgift.

Avreseort

Våra avreseorter är Köpenhamn, Stockholm eller Göteborg. Flygtillägg kan förekomma från vissa flygplatser vid vissa tillfällen.
För avresa från annan än för resan angiven flygplats kontakta oss om möjligheter för just din resa. Vi avråder dig från att boka anslutningsflyg som inte är ombokningsbara, då flygtiderna för det internationella flyget kan ändras. TagAlong påtar sig inget ekonomiskt ansvar för förseningar och tidtabellsförändringar av bokade reguljärflyg.

Kontroll av färdhandlingar, pass etc

Resenären har skyldighet att själv kontrollera korrektheten hos färdhandlingarna samt eventuellt utfärdade visum så snart de erhålls, samt kontrollera flygets avgång så den inte förändrats. Skulle felaktigheter hittas skall de påtalas till TagAlong omgående.

Resenären ansvarar för innehav av giltigt pass och eventuellt visum samt att detta är godkänt till de länder som besöks under resan. Resenären är skyldig att till TagAlong uppge sitt namn med stavning som överensstämmer med passet i samband med bokning. Vid felstavning kan det tillkomma extra avgift vid namnändring.

Vaccinationer

Resenären är själv ansvarig för att lämplig vaccinering utförs innan avresa. Kontakta din närmsta infektionsklink för råd om lämplig vaccinering.

Lokala regler, lagar och sedvänjor

Resenären är skyldig att under resan rätta sig efter och respektera på platsen gällande regler, lagar och sedvänjor, samt visa respekt och gott uppträdande mot såväl medresenärer, reseledare, som personer utanför gruppen. Om resenären väsentligen bryter mot detta förbehåller vi oss rätten att avstänga resenär från resan, varpå hemresa sker på egen bekostnad.

Inställd resa

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa om angivet minimiantal för respektive resa ej uppnås eller på grund av Force Majeure. Besked om inställd resa på grund av för få deltagare lämnas i god tid, dock senast 21 dagar före avresa.

Reklamation

Eventuella klagomål skall framföras omgående, på plats i landet till den svenska reseledaren eller direkt till TagAlong.